Aanbod‎ > ‎

Omgaan met verlies en emotionele pijn van jongeren

Onze samenleving heeft de neiging om moeilijke situaties, verdriet, verlies en rouw te negeren of te ontkennen. Op vlak van verliesverwerking wordt er veel weggemoffeld. ‘Verlies’ is een heel ruim begrip. Het kan een gemis aan liefdevolle ondersteuning en waardering zijn, een scheiding van de ouders, een vriend die dood gaat, ziekte...en zoveel onzichtbaar verlies! Ik denk aan verlies van zelfvertrouwen, verwachtingen, van veiligheid...

Je moet sterk en dapper zijn, hoor ik mensen zeggen! Dit betekent voor jongeren vooral: je gevoelens niet tonen. Je moet vooruit in het leven, klinkt het. Het zijn mythische uitspraken die ons ‘emotioneel vat’ vullen, het doen overlopen, aanzetten tot het opkroppen van deze gevoelens en pijn. Angst, onmacht, kwaadheid en bedreiging maken evenzeer deel uit van het leven van de jongere als spel of plezier. De pijn die verbonden zit aan dat verlies is even reëel en even intens als dat van volwassenen.

In plaats van deze verlieservaringen weg te duwen of  dood te zwijgen, is het goed ze een plaats te geven in het leven van elke dag. Maar hoe doen we dat? Herkennen we het verdriet van jongeren? Hebben we nog tijd om te luisteren naar hun verhaal? Wat zijn hun signalen? Hoe kunnen we jongeren het meest nabij zijn op deze intens moeilijke momenten?

We gaan op zoek naar mogelijkheden om hen te helpen de angsten, emoties en onzekerheden die elke verliessituatie met zich meebrengt, een plaats te geven en grote gevoelens te kanaliseren en te veruiterlijken.


Begeleider(s)

  • Lut Celie: psychotherapeut, verliestherapeut, trainingsdocent

Doelgroepen

  • Professionelen
  • Begeleiders
  • Opvoeders
  • Ouders
  • E.a.

Praktisch

Deze module kan als avondvoordracht, dagdeel of dagvorming worden aangevraagd

Contact

Vzw De Bleekweide
Groot-Begijnhof 16
9040 Sint-Amandsberg (Gent)

E-mail:
lutcelie@bleekweide.be
Comments