Aanbod‎ > ‎

Anders kijken en luisteren: tussen koesteren en kaderen (kinderen/jongeren)

Negatieve opmerkingen geven, ontmoedigt. Afkeurend en afbrekend reageren helpt kinderen niet, integendeel. Het maakt hen opstandig, zelfs kil.

Onze eigen opvoeding, de graad van vermoeidheid, stress, een moeilijke al dan niet tijdelijke privé-situatie, kunnen factoren zijn die ertoe leiden dat corrigerend gedrag te snel ontaardt in een ronduit negatief omgaan met kinderen. Kinderen raken wel eens, onder voortdurend reclameren, beknord of berispt worden in een negatieve spiraal. Bij kinderen heeft negativiteit het omgekeerde effect. Hun ontmoediging kan tot kwaadheid leiden, soms tot agressie. Indien dergelijk mechanisme blijft aanhouden dan lopen kinderen vaak veel schade op en hun zelfvertrouwen krijgt ferme deuken.

Hoe kunnen we echter duidelijk aangeven dat handelingen en gedragingen laakbaar zijn maar tegelijk pedagogisch positief blijven doorklinken? Zijn er vaardigheden die we kunnen aanleren om negatieve spiralen te voorkomen? En hoe kan je lastig gedrag dat een slechte gewoonte is geworden, afleren?

Positief omgaan met kinderen wordt in deze vorming het uitgangspunt in het omgaan met kinderen.


Begeleider(s)

  • Lut Celie: psychotherapeut, verliestherapeut, trainingsdocent

Doelgroepen

  • Professionelen
  • Begeleiders
  • Opvoeders
  • Ouders
  • E.a.

Praktisch

Deze module kan als avondvoordracht, dagdeel of dagvorming worden aangevraagd

Contact

Vzw De Bleekweide
Groot-Begijnhof 16
9040 Sint-Amandsberg (Gent)

E-mail:
lutcelie@bleekweide.be