Aanbod‎ > ‎

Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren

Niets is zo menselijk als afscheid nemen van wat men liefheeft. Nochtans worden verdriet, verlies en rouw vaak genegeerd en ontkend. Zeker bij kinderen. ‘Kinderen horen immers onbezorgd te zijn.’ Toch maken angst, onmacht, kwaadheid en bedreiging evenzeer deel uit van een kinderleven als spel en plezier. De pijn die verbonden zit aan dat verlies is even reëel en even intens als dat van volwassenen. Rouw en emotionele pijn is een ruim begrip en omvat vele vormen van verlies. Het kan een gemis aan liefdevolle aandacht zijn, een gemis aan waardering, een scheiding van de ouders, een vriend die dood gaat, ziekte! Ook verlies aan zelfvertrouwen, verwachtingen, veiligheid zijn vormen van onzichtbaar verlies.

In plaats van deze verlieservaringen van kinderen weg te duwen, is het goed ze een plaats te geven in het leven van elke dag. Maar hoe doen we dat? Herkennen we hun verdriet? Hebben we nog tijd om te luisteren naar hun verhaal? Wat zijn hun signalen? Hoe kunnen we onze kinderen het meest nabij zijn op deze intens moeilijke momenten?

We gaan op zoek naar mogelijkheden om kinderen te helpen hun angsten, emoties en onzekerheden die elke verliessituatie met zich meebrengt, een plaats te geven en grote gevoelens te kanaliseren en te veruiterlijken.


Begeleider(s)

  • Lut Celie: psychotherapeut, verliestherapeut, trainingsdocent

Doelgroepen

  • Begeleiders
  • Opvoeders
  • Ouders
  • E.a.

Praktisch

Deze module kan als avondvoordracht, dagdeel of dagvorming worden aangevraagd.

Contact

Vzw De Bleekweide
lutcelie@bleekweide.be

Groot-Begijnhof 16
9040 Sint-Amandsberg (Gent)