Iemand is stervende, hoe neem je afscheid?

Als straks...

De stervende geliefde laten gaan...

Ondersteuningsgroepen voor kind en jongere

Volwassenen willen kinderen graag sparen.
Als we merken hoe moeilijk we zelf met sterven en de dood omgaan, vragen we ons af hoe kinderen dat moeten hanteren. Niemand blijft echter gespaard van verlies.
Je kunt de pijn, verweven in afscheid, niet wegnemen of kinderen er niet tegen beschermen.
Je kunt hen wel leren hoe ermee om te gaan.

Teveel en te vaak wordt er van kinderen verwacht dat zij tijdens en na een ingrijpend verlies even slikken en weer gewoon doorgaan.
Volwassenen zijn ontwikkeld, terwijl voor kinderen deze confrontatie de normale ontwikkeling doorkruist. Wat een groot verschil uitmaakt!
De manier waarop met het verlies wordt omgegaan bepaalt of de verdere ontwikkeling gehinderd of geblokkeerd wordt.

Kinderen bezitten dezelfde capaciteit om te voelen als volwassenen maar beschikken nog niet over de capaciteit om hun gevoelens en denkwereld te begrijpen en te verwoorden.

 Er verandert veel in het leven van een kind - en jongere als een ouder, grootouder, een broer of zus, een vriend of beste vriendin, een tante of nonkel een terminale ziekte heeft. De vertrouwde gang van zaken binnen een gezin veranderen drastisch. Alsook in de belevingswereld.

Kinderen krijgen veel te verwerken met het gevolg dat ze allerlei vragen hebben. Zich verward voelen, schuldig of boos voelen. 
Net niets voelen of blijven piekeren.

Kind – en jongere durven vaak niet met de ouders over hun gevoelens te praten, uit angst hen te belasten en nog verdrietiger te maken.
De meerwaarde van kind – en jongere ondersteuningsgroepen, naast het bespreken in het gezin, is het delen met leeftijdsgenoten.

Dit is de aanleiding om ondersteuningsgroepen te organiseren onder ervaringsgenoten
Het wordt niet enkel praten maar ook doen met creatieve hulpmiddelen.

Op deze tweedaagse met een terugkom dag zal de aandacht gaan naar:

 • Thuis is soms thuis niet meer
 • Terecht komen in mijn hoofd Omgaan met gemengde gevoelens en deze uiten
 • Angstige, moeilijke en boze dagen
 • Binnenwereld/buitenwereld
 • Wat is verlies – en rouwverwerking en wat moet ik ermee?
 • Wat als mijn dierbare werkelijk komt te sterven?

Praktische informatie

 • We werken in een kleine groep van 5 tot 8 deelnemers.
 • De groepen zijn volgens leeftijd ingedeeld en starten op verschillende data.
 • Het is noodzakelijk een lunchpakket mee te brengen en dit voor beide dagen.

Voor 6 tot 12 jarigen
Je helpt hen met betekenisgeving en alle informatie over de ziekte, het stervensproces en de dood door hen herhaaldelijk uit te nodigen hun onbehagen en droefheid te in een vertrouwensrelatie te delen.

Het denkvermogen is in volle ontwikkeling.
Zij balanceren tussen feiten en ontkenning en zullen niet altijd hun worsteling met hun gevoelens tonen.

Voor 13 tot 18 jarigen

Ze houden er niet van hun gedachten en gevoelens te delen, zeker niet met volwassenen.
Zij hebben meer nood om met leeftijdsgenoten te delen dan met een volwassene.
Hierin bestaat nu net het gevaar van eenzaamheid en dat het verdriet een verdoken leven gaat leiden.


Prijs

De bijdrage om deel te nemen aan deze tweedaagse met een terugkomdag is € 185,00.
Alle materialen en drankjes inbegrepen.

Wanneer

De tweedaagse gaat door van 10u tot 16u met een terugkomdag van 13u tot 17u.
De data na inschrijvingen volgens de leeftijdscategorie:
 • Dinsdag   6/04   –  13/04 en zaterdag 17/04
 • Zaterdag 15/05  – 22/05 en 29/05
 • Zaterdag 12/06  – 19/06 en 26/06
 • Maandag   9/08  - vrijdag 13/08 en maandag 16/08
 • Zaterdag   4/09  – 11/09 en 18/09


Waar

vzw De Bleekweide

Groot-Begijnhof 48, 9040 St-Amandsberg

Contact

Voor inschrijving en/of meer informatie kan u terecht bij:
inge.camerlynck@analemma.eu

GSM: 0496/53.30.27

Tel: 09/296.16.77