Als scheiden een optie wordt


Als scheiden een optie wordt  


 1. Doelgroep

 Deze vormingsdag is specifiek bedoeld voor iedereen die beroepsmatig geconfronteerd wordt met scheiding 
(bv. psychologen, therapeuten,wijkagenten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers, leerkrachten, maatschappelijk werkers, 􏰀). 
Een scheiding speelt sterk in op heel wat domeinen in een mensenleven. 
Er moeten allerlei zaken geregeld worden en dit net op een moment dat men zich erg kwetsbaar en onzeker voelt.
Inzicht in wat een scheiding met zich meebrengt en hoe een scheiding verloopt, is belangrijk voor iedereen die te maken krijgt met mensen in een scheidingssituatie.  

2. Inhoud 

 􏰁 Tijdens de vorming wordt een helder beeld geschetst over hoe een scheiding verloopt en hoe het komt dat sommige scheidingen zich relatief vlot voltrekken, 
terwijl andere ontaarden in echte vechtscheidingen. 

􏰁 We kijken naar de mogelijkheden die zich voordoen wanneer scheiden een optie wordt. 
We bespreken de proefscheiding, feitelijke scheiding en echtscheidingsprocedure. 
We kijken ook welke rol een advocaat, notaris, rechter en bemiddelaar in een scheiding kan uitoefenen. 

􏰁 In de namiddag staan we stil bij de impact van een scheiding op kinderen en hoe ze reageren op een scheiding.  
We geven weer waar kinderen steun aan hebben in deze periode.  
We bespreken mogelijke gedragingen van de ouders en kinderen en wat dit betekent.  

􏰁 We ronden af met een overzicht van praktische regelingen voor het ouderschap en de kinderen. 
Tot slot is er mogelijkheid tot vraagstelling. 


3. Praktisch 

Organisatie met de steun van Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van het project Opvoedingsondersteuning  

Datum:

Deze vorming wordt tweemaal georganiseerd:

􏰁 Een eerste maal op donderdag 11/03/2010 van 9u30 tot 16u, 
􏰁 Een tweede maal op donderdag 06/05/2010 van 9u30 tot 16u. 

Locatie:

Oude Abdij, Drongenplein 26 te 9031 Gent (Drongen)  
 
 
Inschrijven: 

􏰁 Uiterlijk tegen vrijdag 05/03/2010 voor de vorming van 11/03/2010 
􏰁 Uiterlijk tegen vrijdag 30/04/2010 voor de vorming van 06/05/2010

Inschrijving kost € 50,00, maaltijd inbegrepen.  
Inschrijven via website www.eris-bemiddeling.be 
of GSM: 0477 / 73 75 14 

Wenst u een vegetarische maaltijd? Dan kan u dit vermelden bij uw inschrijving! 
Uw overschrijving op rekeningnr. 613-5200030-82  geldt als definitieve bevestiging.  
Noteer bij de mededeling de datum van de vormingsdag en uw naam.   


4. Programma 

  9u30 - 10u          ONTHAAL MET KOFFIE 

10u00 - 10u15      VERWELKOMING EN SITUERING 
10u15 - 11u30      VERLOOP VAN EEN SCHEIDING 

11u30 - 11u45      PAUZE 

11u45 - 12u30      MOGELIJKHEDEN WANNEER SCHEIDEN EEN OPTIE WORDT 

12u30 - 13u30      LUNCHPAUZE 

13u30 - 14u30      WAT MET DE KINDEREN? 

14u30 - 14u45      PAUZE 

14u45 - 15u30      PRAKTISCHE REGELINGEN VOOR DE KINDEREN 

15u30 - 16u          VRAGEN Het maximum aantal deelnemers per datum is 20.