Op zoek naar ruimte & zin

Doorheen een traject van vijf zaterdagen gaan we samen op weg om 'zin in ons leven' te ontdekken, te hernieuwen of te verfrissen.

Vertrekpunt van deze tocht is wat we persoonlijk beleven en ervaren.

Door gerichte oefeningen en de uitwisseling met de groep kunnen we deze ervaringen verdiepen en verrijken.

Op die manier ontstaat er het besef van een groter geheel waarbinnen ons persoonlijk leven meer zin krijgt, betekenis en levensruimte.


Samen op weg dus naar ruimte en zin!
Data: Op zaterdag 24 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni en 19 juni 2010, telkens van 9u30 tot 18u.

Plaats: De Bleekweide, Sint-Amandsberg

Trainer: Jan Van Onsem, psycholoog en gestalttherapeut

Cursusgeld: € 200,00 voor de 5 dagen.