Positief opvoeden: tussen koesteren en kaderen

Negatieve opmerkingen geven, ontmoedigt.
Afkeurend en afbrekend reageren helpt kinderen niet, integendeel.
Het maakt hen opstandig, zelfs kil.

Onze eigen opvoeding, de graad van vermoeidheid, stress, een moeilijke al dan niet tijdelijke privé-situatie, kunnen factoren zijn die ertoe leiden dat corrigerend gedrag
te snel ontaardt in negatief omgaan met kinderen.

Zijn er vaardigheden die we kunnen aanleren om het nest warm, geborgen, plezant, open èn veilig te houden?
Data 2 & 9 juli 2014
Uur 19u – 22u
Prijs 45 euro per avond
Waar Groot-Begijnhof 16, 9040 Sint-Amandsberg
Begeleider Lut Celie
Psychotherapeut, verliestherapeut (traumaherstel en symbool communicatie), trainingsdocent
Contact lutcelie@bleekweide.be - Onderwerp: Code2 t.a.v. Wibe

Comments