Groepstherapie lagere schoolkinderen

Groepstherapie - Groeigroepen

Kinderen uit de lagere school leren omgaan met emotionele pijn door erkenning in de groep.


Hoe gaan we te werk?

We werken met groepjes van 8 tot 10 kinderen. 
Eén sessie duurt 60 minuten en wordt ondersteund door 1 therapeut, gespecialiseerd in het werken met kinderen.
Instappen kan altijd en betekent samen op weg gedurende een aantal sessies.


Waarom in groep?

Het contact binnen de groep en de erkenning en herkenning die kinderen hierdoor ervaren, geeft hen het gevoel dat zij in verbinding kunnen staan met andere leeftijdsgenootjes. 
De kinderen krijgen de kans om hun eigen kracht te ontdekken en stil te staan bij eigen emoties of pijn. 
Het samen kunnen delen met andere kinderen in een veilig kader creëert voor ieder van hen nieuwe inzichten. 
Steun voelen en ontvangen of begrip vinden tijdens het therapeutisch proces kan voor velen een opluchting betekenen.


Thema's

We werken niet met vooraf uitgewerkte thema’s, 
maar uitsluitend met datgene wat het kind in de groep op dat moment brengt. 
Het procesmatig werken is hierbij de grootste doelstelling.

Het 1ste gesprek is met de ouders, doorverwijzers, verzorgers, … en is een intakegesprek


Tijdens het intakegesprek wordt gepeild naar de individuele behoeftes van elk kind 
en wordt gekeken bij welke groep het kind best aansluit. 


Therapeuten

  • Leen Verbeeck


Wanneer

Er zijn momenteel groepen op dinsdag en donderdagavond van 18u tot 19u30.

Leeftijd

Lagere schoolkinderen

Plaats

Groot-Begijnhof nr. 16, 9040 Sint-Amandsberg

Prijs

  • € 40,00 voor intakegesprek
  • € 40,00 per sessie

Info

Leen Verbeeck
GSM
0479 553 918