Rouwgroepen kinderen

Als je als kind en/of jongere in je thuissituatie geconfronteerd wordt met een betekenisvol verlies, maak je meestal een heel moeilijke periode door.

Door het overlijden van je vader, moeder, broer, zus, opa, oma, kun je emoties voelen waar je eigenlijk nog niet zo goed mee omgaan kan.

Kwetsbaarheid, onmacht, kwaadheid, hulpeloosheid, verdriet, het niet kunnen aanvaarden, het niet begrijpen,…
Misschien herken je de verwarring of misschien voel jij je vaak anders dan je leeftijdsgenoten?

Of verstop jij je gevoelens van eenzaamheid om je omgeving nog meer verdriet te besparen?
Misschien voel je wel helemaal niets, of voel jij je schuldig?

En toch…ben je niet de enige…

Beste ouder(s), verzorger(s), opvoeder,

We hopen er allemaal voor gespaard te blijven of tenminste er pas later mee geconfronteerd te worden, maar toch is het een realiteit...
Volwassenen willen kinderen graag sparen. Je kunt de pijn, verweven in afscheid, niet wegnemen of kinderen er niet tegen beschermen.
Je kunt hen wel leren hoe ermee om te gaan.

Een groot verschil is dat volwassenen al ontwikkeld zijn, terwijl bij kinderen het verlies de normale ontwikkeling doorkruist.
Kinderen bezitten dezelfde capaciteit om te voelen zoals volwassenen maar beschikken nog niet over dezelfde capaciteit om hun gevoelens te begrijpen en te verwoorden.

Soms zijn kinderen en jongeren zo gekwetst of voelen ze zich zo verloren, dat zij niet meer durven of willen dromen.
Via cynisme, onverschilligheid, agressie proberen ze vaak hun kwetsbaarheid en hun gevoel van machteloosheid te verstoppen.
Door zich koel en hard op te stellen proberen ze nieuwe teleurstellingen te vermijden.

Niet alleen de volwassenen maar ook de kinderen en de jongeren denken na over hét leven.
De pijnlijke realiteit dat je mensen kunt verliezen van wie je houdt, raakt hen heel diep.

Op zulke momenten stellen zij zich vragen over de zin van het leven.
Vaak weten kinderen en jongeren niet waar ze terecht kunnen met hun verdriet en hun kwaadheid, met hun onmacht en voelen ze zich in de steek gelaten door alles en iedereen.

Hoe gaan we te werk?

Het wordt niet enkel praten maar ook doen met creatieve hulpmiddelen.
Jijzelf beslist wat je wilt delen en vertellen met de andere kinderen en jongere die hetzelfde meemaken en je daardoor begrijpen.
Op deze tweedaagse zal de aandacht gaan naar diverse stukjes van het rouwproces:
 • Verloop van het rouwproces
 • Omgaan met gevoelens en deze uiten
 • Angstige, moeilijke en boze dagen
 • Reacties van de omgeving en school
 • Hoop en durf je nog dromen? Troost?
 • Vasthouden/loslaten
 • Wat nu? Hoe nu verder?


Praktische informatie

 • We werken in een kleine groep van 5 tot 8 deelnemers. 
 • De groepen zijn volgens leeftijd ingedeeld en starten op verschillende data. 
 • Het verlies moet minimaal 4 maand voorafgegaan zijn voor de start van de workshop 
 • De tweedaagse gaat door van 10 tot 16u met een terugkomdag van 13u tot 17u.
 • De bijdrage om deel te nemen aan de tweedaagse met terugkomdag is € 185,00. 
 • Alle materialen en drank inbegrepen. Het is nodig om een lunchpakket mee te brengen en dit voor beide dagen.
 • Na inschrijving zal er een aandachtslijst worden toegestuurd met een aantal vragen waarop de professionele begeleiders het antwoord dienen te kennen voor aanvang van de startdata. 

Voor 6 tot 8 jarigen 
Zij begrijpen niet altijd dat doodgaan iedereen kan overkomen.
Daardoor maakt de verwarring hen enorm angstig.
De angst om alleen gelaten te worden, zich onveilig voelen bij de gedachte dat mama of... kan overlijden.
Deze leeftijdsfase kenmerkt zich door een levendige fantasie, een eigen creatie van doodgaan en het stellen van vragen om de betekenis van de dood te begrijpen.

Voor 9 tot 12 jarigen 
Het denkvermogen is in volledige ontwikkeling en er wordt ingezien dat alles wat leeft, doodgaat.
Zij balanceren tussen feiten en ontkenning en zullen niet altijd hun worsteling met hun gevoelens tonen.
Zij vragen niet altijd aandacht voor hun angst en/of verdriet maar proberen er zelf mee rond te komen.

Voor 13 tot 16 jarigen
 
Tieners zijn bezig met zingevingvragen.
Ze plaatsen vraagtekens bij waarom en waarvoor leven we?
Heeft het leven zin als het kan afgelopen zijn van de ene seconde op de andere?
In een gecompliceerde periode waarin vrijheid en afhankelijkheid, eigen identiteit, de nood aan experimenteren, emoties en hormonen centraal staan, wordt er verantwoordelijkheidsgevoel gevraagd.

Wanneer

De data komen vast te liggen na inschrijvingen volgens de leeftijdscategorie
 • Woensdag 07/04 – 14/04 en zaterdag 24/04
 • Dinsdag    10/08 – 17/08 en vrijdag 20/08
 • Zaterdag   21/08 – dinsdag 24/08 en zaterdag 28/08
 • Zaterdag   02/10 – 09/10 en 16/10
 • Zaterdag   23/10 – 30/10 en dinsdag 02/11
 • Zaterdag   06/11 – 13/11 en 20/11
 • Zaterdag   04/12 – 11/12 en 18/12 


Waar

Groot-Begijnhof 48, 9040 St-Amandsberg (Gent)


Contact

Voor inschrijving en/of meer informatie kan u terecht bij:
inge.camerlynck@analemma.eu
GSM: 0496/53.30.27
Tel: 09/296.16.77