Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren

Niets is zo menselijk als afscheid nemen van wat men liefheeft.
Nochtans worden verdriet,verlies en rouw vaak genegeerd en ontkend. Zeker bij kinderen. ‘Kinderen horen immers onbezorgd te zijn.
Toch maken angst, onmacht, kwaadheid en bedreiging evenzeer deel uit van een kinderleven als spel en plezier.
De pijn die verbonden zit aan dat verlies is even reëel en even intens als dat van volwassenen. Rouw en emotionele pijn is een ruim begrip en omvat vele vormen van verlies. 
Het kan een gemis aan liefdevolle aandacht zijn, een gemis aan waardering, een scheiding van de ouders, een vriend die dood gaat, ziekte! Ook verlies aan zelfvertrouwen, verwachtingen, veiligheid zijn vormen van onzichtbaar verlies.

In plaats van deze verlieservaringen van kinderen weg te duwen, is het goed ze een plaats te geven in het leven van elke dag. Maar hoe doen we dat? Herkennen we hun verdriet?
Hebben we nog tijd om te luisteren naar hun verhaal? Wat zijn hun signalen? Hoe kunnen we onze kinderen het meest nabij zijn op deze intens moeilijke momenten?

We gaan op zoek naar mogelijkheden om kinderen te helpen hun angsten, emoties en onzekerheden die elke verliessituatie met zich meebrengt, een plaats te geven en grote gevoelens te kanaliseren en te veruiterlijken.


Begeleider(s)

  • Lut Celie: psychotherapeut, verliestherapeut, trainingsdocent


Doelgroepen

  • Professionelen
  • Geïnteresseerden (na een intakegesprek)


Wanneer

Basismodule voorjaar 2015:
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei, vrijdag 05 juni 2015
Telkens van 9u30 tot 16u30

Basismodule najaar 2015:
Vrijdag 30 oktober, vrijdag 13 november en vrijdag 27 november 2015
Telkens van 9u30 tot 16u30

Info avond jaaropleiding:
Maandag 27 april 2015
Van 19h00 tot 20h30

Vrijdag 27 november 2015
Van 17h00 tot 18h30


Praktisch

Deze module wordt als 3-daagse aangeboden.
Prijs: € 240,00 + BTW

Waar

Groot-Begijnhof 16, 9040 Sint-Amandsberg


Inschrijving

Via mail: info@bleekweide.be
Betaling: Na ontvangst van factuur
Vermelding: Basis driedaagse voorjaar 2015 + factuurnr / Basis driedaagse najaar 2015 + factuurnr