Ontwikkelingspsychologie van het kind / de jongere

Hoe kinderen en jongeren omgaan met hun omgeving en de soms ingrijpende gebeurtenissen om hen heen wordt sterk bepaald door de ontwikkelingsfase waarin ze zich bevinden. Verbinding maken met kinderen en jongeren vraagt dan ook inzicht in de eigenheid van de verschillende ontwikkelingsfasen. Welke ontwikkelingsfasen zijn er? Wat is kenmerkend voor elke fase? Voor welke taken stellen de verschillende ontwikkelingsfasen ons? En hoe bepalen de verschillende fasen hoe kinderen en jongeren de wereld om hen heen begrijpen en hoe ze ermee omgaan? Hoe beïnvloedt de specifieke fase waarin een kind/ een jongere zich bevindt de manier waarop we in verbinding kunnen gaan met hem/haar?

In deze module wordt de ontwikkeling van baby tot en met laat adolescent doorlopen. Binnen elke fase staan we stil bij (1) de kenmerkende fysieke, emotionele, gedragsmatige en cognitieve aspecten, (2) de interactie met de omgeving, (3) de differentiatie tussen wat normaal is en wat abnormaal of verstoord is, en (4) de invloed van de ontwikkeling op hoe kinderen en jongeren omgaan met ingrijpende gebeurtenissen.

Theorie en recente wetenschappelijke inzichten in de ontwikkelingspsychologie worden afgewisseld en geïllustreerd aan de hand van videomateriaal en casussen.


Docenten

  • Lut Celie: psychotherapeut, verliestherapeut, trainingsdocent.
  • Let Dillen: Klinisch psychologe en is werkzaam in toegepast onderzoek met betrekking tot kinderen en jongeren in verliessituaties.


Doelgroepen

  • Professionelen
  • Geïnteresseerden (na een intakegesprek)
  • Personen die de Counseleropleiding ‘verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren’ volgden
  • Na intake gesprek met deskundigen op dit terrein.


Praktisch

Deze module wordt als 2-daagse aangeboden. 


Wanneer

29 augustus en 5 september


Waar

Groot-Begijnhof 16, 9040 Sint-Amandsberg


Contact

Vzw Zorg-Saam (erkend opleidingscentrum)
Remylaan 4b

3018 Wijgmaal
Tel.
016/24 39 75
Website: www.zorgsaam.be
E-mail:
celie.lut@skynet.be