Rouw na zelfdoding: kinderen en jongeren ondersteunen na een zelfdoding van een dierbare

Zelfdoding is een heel ingrijpend gebeuren, voor kinderen en jongeren. Vooral schokkend is de zelfgekozen dood van mama, papa, een vriend, een broer. De waaromvragen, de pijn na het verlies, alle achterliggende gevoelens verdienen zorg en aandacht.

In deze module proberen we vanuit casussen (aangeboden en door de deelnemers ingeleide casussen) te zoeken naar manieren waarop we kinderen en jongeren terug op het spoor kunnen krijgen, na de zelfdoding van een dierbaar persoon.

Waaraan moet een goede begeleiding beantwoorden. Wat vergt het?
Hoe kunnen we de gevoelens, of de reeds ontspoorde emoties (o.a. moeilijk gedrag) constructief kanaliseren en een plek geven.
Hoe kunnen we vragen naar het waarom beluisteren en begeleiden?
Wat te doen met het gegeven taboe,  met introjecties en vastgeroeste cognities? 


Begeleider(s)

  • Lut Celie: psychotherapeut, verliestherapeut, trainingsdocent


Doelgroepen

  • Professionelen
  • Geïnteresseerden
  • Personen die de Counseleropleiding ‘verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren’ volgden
  • Na intake gesprek met deskundigen op dit terrein.


Praktisch

Deze module wordt als 2-daagse aangeboden.


Wanneer

18 & 25 maart 2011


Waar

Groot-Begijnhof 48, 9040 Sint-Amandsberg


Contact

Vzw Zorg-Saam (erkend opleidingscentrum)
Remylaan 4b

3018 Wijgmaal
Tel.
016/24 39 75
Website: www.zorgsaam.be
E-mail:
celie.lut@skynet.be