Scheidingsbemiddeling vanuit het perspectief van het kind

‘Onze complexere maatschappij vraagt om complexere nesten. Het nest veranderde gaandeweg, het begrip verruimde. De basisvoorwaarden bleven, daarover zijn de nestbewoners het eens: veiligheid, liefde, tijd om te herstellen. Soms dienen nieuwe bomen uitgezocht om er met takken uit oude nesten en met nieuwe veertjes nieuwe nesten te maken. Kuikens worden niet meer per definitie in één nest gekweekt, ze hebben er vaak twee.’

Wat gebeurt er in de beleving van kinderen en jongeren als hun basisnest uit elkaar valt? Hoe kan je kinderen en jongeren écht beluisteren over hun situatie, wanneer de ouders uit elkaar gaan? Wat zijn hun rechten en hun plichten? Kan rekening worden gehouden met wat zij wèl of (nog) niet aankunnen. Hoe krijg je zicht op hun beleving èn hun binnenwereld. Eens hersteld wat hersteld diende te worden, kunnen ze hun blikken verruimen, draagkracht vergroten en het nieuwe verhaal een plaats geven.


Deze modules biedt

  • Juridische omkadering en informatie over rechten en plichten in een bemiddeling- of scheidingprocedure.
  • Contextuele en emotionele duiding en vaardigheden om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen in deze scheidingsperiode. En dit vertrekkend vanuit hun belevingswereld en de taal die kinderen en jongeren spreken!

Begeleider(s)

  • Lut Celie: psychotherapeut, verliestherapeut, trainingsdocent
  • Ann De Becker: advocaat, bemiddelaar familiezaken
  • Katrien Van Hauwaert: psycholoog, familiale bemiddelaar


Doelgroep

  • Professionelen, geïnteresseerden (na een intakegesprek), of personen die het eerste jaar training 'verlies en emotionele pijn bij kinderen en jongeren' gevolgd hebben.
  • Voor personen die de counseleropleiding volgden of na intake gesprek met deskundigen op dit terrein.

Wanneer

23 en 24 september


Waar

Groot-Begijnhof 16, 9040 Sint-Amandsberg


Contact

Vzw Zorg-Saam (erkend opleidingscentrum)
Remylaan 4b


3018 Wijgmaal

Tel.
016/24 39 75

Website: www.zorgsaam.be
E-mail:
celie.lut@skynet.be