Positief opvoeden: tussen koesteren en kaderen

Negatieve opmerkingen geven, ontmoedigt.
Afkeurend en afbrekend reageren helpt kinderen niet, integendeel.
Het maakt hen opstandig, zelfs kil.

Onze eigen opvoeding, de graad van vermoeidheid, stress, een moeilijke al dan niet tijdelijke privé-situatie, kunnen factoren zijn die ertoe leiden dat corrigerend gedrag te snel ontaardt in negatief omgaan met kinderen.

Zijn er vaardigheden die we kunnen aanleren om het nest warm, geborgen, plezant, open èn veilig te houden?
Data 12, 19, 26/7
Uur 19u30 – 22u30
Prijs 40 euro per avond
Begeleider Lut Celie
Psychotherapeut, verliestherapeut (traumaherstel en symbool communicatie), trainingsdocent
Contact 0474/26 27 44 (bij Greet) - Celie.lut@me.com


Comments