Publicaties

Eigen publicaties uit het verleden en te verschijnen werken en artikels kan je terugvinden op deze pagina.Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren


Hoe kunnen we kinderen en jongeren beter begrijpen in hun zoektocht, hun emotionele lijden?

Wat te doen met hun gekraste ziel, bekraste armen, hun ontploffingen, ontembare emoties en apatische gedrag?

Zo veel woekert in hen, zo veel doet pijn. Hun nest verdwijnt, oude verbindingen worden doorgeknipt. Van onlust na kleine kwetsuren tot diep leed na zware trauma's, van pijn om een scheiding tot zelfmoordpoging na pestgedrag: kinderen en jongeren geven soms kleine signalen of stellen grote daden die ons machteloos en met veel vragen achterlaten.

In Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren vertelt psychotherapeute Lut Celie in aangrijpende verhalen over wat ze meemaakt in therapiecentrum De Bleekweide, waar ze samen met kinderen en jongeren die even de weg kwijt zijn, op zoek gaat naar de kracht die in ieder jong mens huist.

Oké, er is veel pijn, onmacht, angst en verlies, maar er is vooral ook hoop. Helen en herstellen kan als we goed luisteren en leren kijken door een dubbele bril: daar is ze van overtuigd.


Formaat Prijs ISBN Publicatiedatum Pagina's Extract (pdf)
12,5 x 20 cm €19.95 9789461311467 januari 2013 240 Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren


Luister nu eens naar mij!


Dit boek is na de paasvakantie verschenen, in de week van 7 april 2008, en meteen op plaats 4 binnengekomen in de non-fictie rangschikking van Standaard Boekhandel.


Ondergesneeuwde gevoelens bij kinderen en jongeren.


Hoe kunnen we kinderen en jongeren begrijpen? Wat te doen met hun gekraste ziel, bekraste armen, hun ontploffingen, ontembare emoties, hun apatische gedrag? 

Er is soms zoveel emotionele woekering en achtergebleven pijn, ondergesneeuwde gevoelens die we niet altijd zien. 


Vaak blijken kinderen veel kwetsbaarder dan op het eerste gezicht wordt gedacht. Zeker als de veilige grond onder hun voeten aan het verschuiven ging. 

Van onlust over kleine kwetsuren tot grote trauma's: dit boek gaat over wat kinderen en jongeren vandaag kan overkomen, hoe ze dat zelf beleven en vooral over de signalen die ze geven en die voor volwassenen niet altijd begrijpelijk zijn. Helen kan, mits wat geloof in hen èn op voorwaarde dat er echt geluisterd wordt naar wat ze in hun eigen taal zeggen en tonen.

Een hoopje mens, een hoopje kind, gekwetst kind, gebogen rugje, hoofd verborgen, in foetus houding op de speelmat, met verongelijkte smoel naar je kijkend, kwaad, of gewoon griendend in een hoekje. 
Hoopjes kind. De meesten hebben een signaal gegeven. Ze beten, klopten, krabden, sloegen, waren ontploft, weggelopen, hadden afscheidsbrieven geschreven.

Werken met kinderen en jongeren is niet alleen werken aan wat ogenschijnlijk misliep, aan hun verlies, aan de krassen op hun arm of hun ziel, aan de kwetsuren die ze tonen. Het is ook hun persoonlijkheid verder uitpuren, hen optillen voor de latere weg die ze moeten gaan. Weg van die schaduwvlek waarin ze tillen.

In Luister nu eens naar mij! vertel ik over de kinderen en jongeren die me bijbleven. Over Warre, die een afscheidsbrief schreef omdat hij bij zijn overleden opa wilde zijn, de enige die met hem speelde. Over Tatiana, die sinds de dood van haar broertje een modelkindje werd, maar plots onaangekondigd woedeaanvallen kreeg en hyperventilatie ontwikkelde. Over Zoë, die in haar armen krast om haar woede te uiten over haar vader, die bij zijn tweede vrouw een baby heeft en die alle aandacht geeft.

Dit ontwapenende boek is gevuld met deze en andere naar de keel grijpende verhalen over pijn, onmacht, angst, verlies maar ook hoop.


Auteur: Lut Celie
Uitgeverij: Van Halewyck
ISBN: 9789056178482
Prijs: 16 euro
Pagina's: 208
Formaat: 12,5 x 20 cmHet kleine sterven

Annemie Struyf en Lut CelieWe lagen als lepeltjes in elkaar. Zij in mijn schoot, ik met mijn armen om haar heen. Opeens vroeg ze heel zachtjes: 'Mama, waarom moeten kinderen doodgaan?'

De dood van een kind verstoort onze kijk op het leven veel ernstiger dan die van een volwassene, want kinderen horen niet te sterven.

Dit boek gaat over het leven met een dood-ziek kind, over het moederinstinct en de noodzaak om een kind los te laten. 

Over doodsangst en doodsverlangen, over afscheid nemen en zelf het moment van sterven kiezen. Over kinderen die 'terugkomen' na hun dood. Over puinruimen na een overlijden.


Het gaat over verdriet en onmacht, maar ook over hoe mensen-wij allemaal-het leven in al zijn intensiteit en schoonheid vaak ontdekken in tijden van grote nood. 


Dit boek is uitgegeven bij uitgeverij Van Halewijck (1996). ISBN 90 5617 100 3
Dit boek is in principe te verkrijgen in de gewone boekhandel (herdruk juni 2007). 

U kan ook contact opnemen met de uitgeverij (zie 'links'), of met mij.


Leven met gemis

Redactie Johan Maes - Geschreven met meerdere co-auteurs

Het is een handboek voor hulpverleners over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie.


Ook de rouwende die op zoek is naar meer inzicht in het rouwproces of naar meer informatie over de werking van rouwcounseling en rouwtherapie kan in dit handboek zijn of haar gading vinden.


Als co-auteur schreef ik in dit boek 'de kindertaal van rouw'.