vzw De Bleekweide


Nest 

Begeleiding
Vorming
Meldpunt
 

Opleidings- en therapiecentrum .... Visietekst van De BleekweideKinderen-jongeren-volwassenen 

We maken mee…

We worden gepest. Zien ‘leven’ niet meer zitten. Onze nesten krijgen deuken.
We ontberen ‘tijd’. Partner gaat dood. Mama stapt uit het leven. We voelen ons verward. Leven met een beperking. Weten niet meer wie we ZIJN!.
Allen maken we mee…kwetsbare eenzame moeilijke momenten.We stellen signalen…

Om heden of verleden…soms iets van lang geleden!
Krassen in de armen, vluchten, woede, angst….
Voelen verdriet of schuld…
We verliezen concentratie. Onze hoofden zitten vol.
We eten te veel of te weinig. Hebben hoofdpijn of hyperventileren.
Gezonde signalen van gezonde mensen…die het moeilijk hebben.Vaak…

Belanden we op wachtlijsten.
We krijgen diagnoses, medicatie.
We krijgen een stempel, worden gecatalogeerd
Onze signalen zitten in hokjes.
Zodat men kan ‘bewijzen’ en ‘verklaren’.In de Bleekweide...spreken we van een ‘eerste stoel’

Kijken, luisteren en (h)erkennen we de signalen van jong en oud.
Normaliseren we deze signalen, hoe hardnekkig ook. We proberen bewust om te springen met de stigmatiserende invloed van labels en diagnoses.
We zoeken samen met de cliënt naar alternatieven en vaardigheden om met deze signalen constructief te leren omgaan.
Vaak wordt de omgeving (familie, vrienden) van de cliënt hierin meegenomen zodat we de hulpvraag van de cliënt nog beter kunnen ondersteunen.In de Bleekweide…spreken we van ‘het emotionele vat’ en een ‘tweede stoel’

Kijken we vanuit een dubbele bril.
Dit betekent; ik zie wat je toont (eerste stoel) maar wat wil jij mij ècht vertellen?
Wat is de achterliggende boodschap van jouw signalen? Kan ik deze beter leren begrijpen?(tweede stoel)
Het beter leren begrijpen van oorzaak en gevolg:
- Een situatie
- Een context
- Een levens- of verliesgeschiedenis
- Een maatschappij

De Bleekweide is een plek waar geen taboe of oordeel zit op gevoel (het emotionele vat).
Elk gevoel mag gevoeld worden. Elk gevoel is ok. Er staat geen tijdslimiet op.

We leren groot en klein op een constructieve manier om te gaan met gevoel. Ook als dit gevoel ‘woede’ heet. Gevoelens krijgen erkenning, worden veruiterlijkt, doorleefd en ervaren. We kijken naar het menselijk leven als één geheel en maken verbinding met het hoofd-hart-ervaring-beleving-existentiële-het lichaam.Het Bleekweideteam…

Is opgeleid om de draagkracht, de veerkracht, de mogelijkheden en kwaliteiten van een individu naar boven te halen. Vaak zijn dit vaardigheden die nog ‘ontwikkeld’ kunnen worden. Vaardigheden of mogelijkheden die nog niet geactiveerd zijn, door omstandigheden of omdat we het anders leerden in ons basisnest. Zoals een cliënt ooit zei ‘ik zou graag beter leren communiceren over mijn gevoelens met mijn partner, niemand leerde me dit ooit’.
“Zijn we niet allen dragers van beslissingen die we zelf kunnen nemen” (Prof Mortier congres Orthopedagogie, 2015). Dat is ook de reden waarom het Bleekweide team zo gelooft in groeiprocessen. Van ‘hoe ik de wereld ben ingegaan’ naar ‘wie ik bedoeld ben te zijn’. Vanuit een ‘krachtig IK’ kunnen we ons verbinden met de andere.
Het Bleekweide team hecht veel belang aan de ethiek van de autonomie, de rechten van het individu.De Bleekweide …

Vraagt van de teamleden dat ze een integratie kunnen maken van een grote kennis van zaken (theoretisch onderbouwd) èn de flexibiliteit en beweeglijkheid (comfortzone verlaten, loskomen van het alwetend advies, het dwingend of pasklaar antwoord) om, vanuit de behoeftes en noden van de cliënt, met veel respect voor de persoon die de hulpvraag stelt, vanuit een creatieve zoektocht met de cliënt (dynamisch proces) een begeleiding op maat (eclectisch denken) van de cliënt op te starten.Het Bleekweideteam…

Is eveneens getraind in het aangaan van een hartsverbindend contact (geen afstandelijke procedurevolgende professionals).

.

Foto's

Wie een blik wil werpen op onze plek, klik hier.

Folders

De folders van de Bleekweide kunnen online bekeken worden door op onderstaande banners te klikken: