oude info vzw

1.    Wij stellen tot doel kinderen, jongeren en volwassenen doorheen moeilijke fases (een depressie, een pijnlijke scheiding, een verlies na de dood, traumata of andere gerelateerde emotionele stresssituaties) in hun leven te helpen en dit op velerlei manieren. 

Door individuele of groepsbegeleiding, door het aanbieden van een veilige plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, het organiseren van thematische cursussen en vormingen.

 2.   Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zich er in groepen organiseren. De therapeuten op het centrum kunnen dat begeleiden, indien gewenst. Het staat de vragers vrij dit aan de begeleiders voor te stellen. Interessante voorbeelden in dat opzicht zijn lotgenotengroepen, een nieuwe trend is dat binnen de zorgsector: elkaar vinden en de mogelijkheid bezitten een begeleider te consulteren. 

Het vzw zal dus zowel een veilige plaats kunnen aanbieden waar mensen in groep kunnen samen komen om er –al dan niet onder begeleiding- rond hun thema te praten. Ze kunnen in het archief of de kleine bibliotheek van het vzw zeer gerichte literatuur, artikelen en boeken (bvb inzake verliesproblematiek) komen inkijken én ze kunnen daar gelijkgestemden vinden waarmee ze zowel binnen als buiten de vereniging nieuwe projecten, ontmoetingen, avonden, zelfs mini-cursussen, kunnen opzetten.

3.   Eén van onze centrale doelen is het waar maken van meer gestructureerde ambulante hulp voor kinderen, jongeren en volwassenen. Een soort meldingspunt. Zonder wachtlijsten. Daarvoor wordt momenteel een structuur uitgewerkt, annex voorstel gedaan bij het beleid om dit financieel te ondersteunen.


4.    Vormingen en trainingen, aanbod van cursussen en coaching: Het volledige opleidingsaanbod vindt u uitgebreid onder het item ‘aanbod’. Er is een open aanbod en een gesloten aanbod waar een doelgericht publiek (professionelen: oa leerkrachten, directeurs, gezinsbegeleiders, oudergroepen, counselers..) of een breder publiek kunnen intekenen. De opleidingen kunnen in de ruimtes worden gegeven, beschikbaar in het Convent waar ‘De Bleekweide’ resideert.

 
5.    De VZW zal steun en onderdak bieden aan projecten, die gelijklopend zijn met onze doelen en die vanuit fundraising of vanuit bestaande gesubsidieerde structuren zijn ontstaan. Bvb. Projecten rond psychische emotionele gezondheid van kinderen en jongeren, onderzoeksprojecten, bemiddelingsprojecten, bestaande organisaties die in de lijn werken van de vzw kunnen er een secretariaat huren.
 


6.    Praktische verhuring ruimtes aan therapeuten en ondersteunende diensten (oa. Massage, relaxatie, mindfullness, meditatie, homeopathie, osteopathie) steeds gericht op de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en volwassenen in emotioneel herstel.


Comments